آزمایشگاه سلولهای بنیادی پرندگان

کارشناس:سعید یخکشی (دکترای تخصصی)

در طی چند دهه گذشته استفاده از مدل­های حیوانی در گونه­های مختلف به طور چشم­گیری افزایش یافته است و در حال حاظر به عنوان یک ابزار مناسب برای درک فرآیندهای بیولوژیکی از جمله تکوین در مهره داران، ایمونولوژی، سرطان و سایر مکانیسم­ها در بخش زیست فناوری و زیست شناسی شناخته می­­شوند. در این بین پرندگان به دلیل ویژگی­های منحصر به فردی که دارند به عنوان یک مدل حیوانی مناسب در نظر گرفته می­شوند. لذا با توجه به پیشرفت­هایی که در زمینه کشت خارج رحمی جنین­ها و یا از طریق پوسته­های اجاره­ای (Surrogate egg shell) بدست آمده است، جنین­ها به راحتی از زمان شروع تکوین تا زمان جوجه­درآوری قابل دسترس و قابل مشاهده هستند و زمینه درک مناسب از مکانیسم­های سلولی مولکولی را فراهم می­آورد. بر این اساس آزمایشگاه سلول­های بنیادی پرندگان جهت فعالیت در بخش­های فوق در بهمن ماه سال 1395 تاسیس گردید و شامل 3 بخش: 1) اتاق کشت سلول 2) اتاق دست ورزی و کشت جنین­ها 3) اتاق برش تخم مرغها و هچر می باشد.

خدمات فعلی: 1- کشت جنین­ها به صورت پوسته اجاره­ای و استفاده از آن برای مطالعات تکوینی 2- مطالعات آنژیوژنسیس و متاستاز در سرطان 3- ارزیابی و شناسایی داروها 4- عکس برداری با لوپ فلورسنت 5- کشت سلول­های زایای جنینی جوجه (PGCs) 6- کشت سایر انواع سلول های پرندگان 7- ارزیابی پرتوانی سلول­های بنیادی انسانی و یا موشی در جنین­های جوجه

برنامه­های آینده: 1- اصلاح نژاد و تولید کمی و کیفی محصولات طیور 2- تولید پروتئین­های نوترکیب از جمله آنتی­بادی­های منوکلونال3- تولید داروها و واکسن­های نوترکیب4- تولید کیت­های تشخیصی 5- کلونینگ و حذف یا اضافه کردن یک ژن به عنوان مدل بیماری 6- حفظ گونه­های در حال انقراض 7- حفظ ذخایر ژنتیکی با ارزش 8- تولید لاین­ها و پرندگان مقاوم به بیماری 9- سایر کارهای تحقیقاتی در زمینه پزشکی انسانی و زیست فناوری