آزمایشگاه ماهی

کارشناس: محمد رضایی (کارشناسی ارشد)

ویژگی­های منحصر به فرد فیزیولوژیکی و تکوینی گورخر ماهی مثل تولید تعداد زیاد تخم در هر بار تخم­ریزی، طول دوره­ی تکوین کوتاه، باروری خارج رحمی و شفافیت جنین و لارو این ماهی که امکان مشاهده مراحل مختلف تکوین آن را امکان پذیر ساخته و همچنین توانایی ترمیم بسیار بالای این موجود، گورخر ماهی را به عنوان یک مدل حیوانی مناسب مطرح کرده است. با مشخص شدن توالی ژنومی گورخرماهی مطالعات در این مدل مهره‌دار با دقت و سرعت بیشتری انجام شدند، به طوریکه رشد مقالات در زمینه استفاده از مدل حیوانی گورخر ماهی و ساخت انواع مدل­های بیماری انسانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توسعه تکنیک‌های مولکولی در حال حاضر چندین هزار لاین موتانت و ترانسژن گورخرماهی برای مطالعات تکوینی و بیماری‌های انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به اهمیت این مدل، بخش گورخرماهی در آزمایشگاه بیولوژی ترمیم بنا گردید. با تهیه نمونه‌های وحشی که توالی ژنومی آنها در پایگاه‌های اطلاعاتی موجود می‌باشد و همچنین استفاده از تکنیک‌های مولکولی، روش تولید مدل‌های ترانسژن در این آزمایشگاه راه‌اندازی گردید. هم اکنون مدل‌های مختلف بیماری انسانی همچون دیابت، کم خونی، پارکینسون و …. در این بخش موجود بوده و طرح‌هایی در زمینه استفاده از گیاهان دارویی بومی ایران در این مدل‌های بیماری در آزمایشگاه در حال اجرا می‌باشد.

در حال حاضر در این آزمایشگاه امکان تولید مدل‌های مختلف ترانسژن و همچنین انجام غربالگری داروهای گیاهی و شیمایی بر روی این مدل‌های بیماری موجود می‌باشد.