آزمایشگاه استخوان و غضروف 1و2 

کارشناس:فاطمه زارعی (کارشناس ارشد)

آزمایشگاه سلول های بنیادی بزرگسالان با هدف تحقیق و بررسی بر روی سلول های بنیادی بزرگسال و با تمرکز بر بررسی و حل چالش های موجود در زمینه ی استخوان، غضروف و دندان در ساختمان سلول های بنیادی و زیست فناوری مشغول فعالیت می باشد.

سلول های بنیادی بزرگسال از بافت های مختلفی قابل استخراج هستند و از جمله مزایای استفاده ی آن ها امکان پیوند سلول های خودی به فرد می باشد. در همین راستا آزمایشگاه سلول های بنیادی بزرگسالان با استفاده از سلول های بنیادی بالغ به ویژه سلول های مزانشیمی اهداف زیر را در برنامه ی کاری خود گنجانده است.

  • توسعه و بهبود روش های تولید سلول های بنیادی مزانشیمی از انواع بافت بالغ
  • توسعه و بهبود روش های تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی از انواع بافت بالغ
  • ساخت مدل های آزمایشگاهی و حیوانی بیماری های استخوان و غضروف
  • تعیین اثر درمانی استفاده از سلول های مزانشیمی در بیماری های استخوان، غضروف و دندان در  مدل های آزمایشگاهی و حیوانی
  • تولید و توسعه ی روش های نوین درمان بیماری های استخوان، غضروف و دندان با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی و انواع داربست های سنتزی و طبیعی