آزمایشگاه پروتئومیکس

کارشناس: شهاب میرشاه ولدی (کارشناس ارشد) ، الهام یکتادوست(کارشناس ارشد)

واژه پروتئوم اولین بار در سال 1994 توسط مارک ویلکینز برای اشاره به کلیه پروتئین­‌های بیان‌ شده توسط یک سلول، بافت یا اندام در زمانی خاص به کار گرفته شد. پروتئومیکس به مطالعه پروتئوم گفته می‌­شود و مستلزم بررسی پروتئین­‌ها، به خصوص ساختار، کارکرد زیستی و برهم­کنش آن­‌ها با سایر پروتئین‌­ها در مقیاس گسترده است. فنوتیپ و کارکرد سلول به سادگی با تحلیل ژنوم یا ترنسکریپتوم مشخص نمی­شود. عواملی همچون تجزیه mRNA و کارآیی ترجمه، پیرایش متفاوت، تغییرات پس از ترجمه و سرعت تجزیه پروتئین سبب میشوند مجموع پروتئین­های جاندار (پروتئومیکس) که اغلب فعالیت های سلول را بر عهده دارند متفاوت از ژنوم یا ترنسکریپتوم جاندار باشد. از این رو مطالعه پروتئومیکس برای شناخت دقیق تر پدیده های زیستی الزامی است. تعداد ژن­‌های کدکننده پروتئین حدود 20،۰00 ژن تخمین زده می­‌شود که در صورت در نظر گرفتن پیرایش متفاوت و تغییرات پس از ترجمه این رقم بالغ بر بیش از 100،000 خواهد شد.

آزمایشگاه پروتئومیکس از بدو تاسیس در سال 1386 تاکنون در اجرای بیش از ۸۰ طرح تحقیقاتی مشارکت فعال داشته است و هم­اکنون بیش از 50 طرح تحقیقاتی در این آزمایشگاه در حال انجام است. به طور کلی خدمات و فعالیت های این آزمایشگاه شامل موارد زیر است:

  • استخراج پروتئین از انواع سلول­ها و بافت ها با روش­های مختلف به همراه تعیین غلظت و بررسی کیفی و کمی
  • الکتروفورز پروتئین و انواع رنگ آمیزی های متداول پروتئین­ها
  • انجام وسترن بلات و آنالیز کمی با نرم افزارهای ImageJ و ImageQuant
  • انجام الایزا برای شناسایی و اندازه گیری کمی پروتئین­ها
  • انجام الکتروفورز دوبعدی به همراه آنالیز تصاویر توسط نرم افزار ImageMaster و شناسایی پروتئین های مربوطه با طیف­سنجی جرمی
  • تهیه نمونه برای انواع روشهای کمی طیف سنجی جرمی پروتئین و آنالیز داده­های حاصل
  • طراحی و تولید آنتی­بادی های پلی­کلونال و مونوکلونال برای کارهای تخصصی